Yrityksille

Liiketoimintaan kuuluu väistämättä paljon juridisia säännöksiä. Oikeudellisista vastuista ja velvoitteista ei pääse irti sillä perusteella, ettei tiedä tai ei ole tiennyt asiasta. Tarjoamme oikeudellisen osaamisen jo yrityksen perustamisesta lähtien ja kuljemme mukana kaikissa käännekohdissa. Avustamme yrityksiä hallitsemaan oikeudelliset velvoitteensa, opastamme arkipäivän ratkaisuissa ja kehittymisen eri vaiheissa. Meillä on vahva osaaminen mm. erilaisista rahoitusjärjestelyistä, sopimusten laadinnasta, riskien kartoittamisesta ja riidanratkaisusta. Olemme ammattilaisia myös järjestämään yrityksenne tietosuojan uuden lainsäädännön mukaiseksi.

          

YHTIÖOIKEUS

 

Yrityksen perustaminen

Sopimukset

Kauppakirjat

Liikkeenluovutukset

Immateriaalioikeudet

Markkinointi

Riidanratkaisut

Tietosuoja (GDRP)

Oikeudenkäynnit

TYÖOIKEUS

 

Työoikeudelliset konsultaatio

Työ- ja johtajasopimukset

Työsuhteen päättämistilanteet

Vuokratyövoima/alihankinta

Salassapitosopimukset

Kilpailukieltosopimukset

Sovittelu

Oikeudenkäynnit

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti