Valitukset viranomaispäätöksistä

Valtion tai kunnan viranomaisen hallintoasiassa tekemästä päätöksestä saa pääsääntöisesti valittaa. Päätöksen oheen on liitetty aina tieto siitä, miten ja kenelle siitä voi valittaa. Yleensä valituksen voi tehdä suoraan hallinto-oikeuteen. Joskus ratkaisuun tyytymättömän on kuitenkin vaadittava ensin päätöksen oikaisemista siltä viranomaiselta, joka päätöksen on tehnyt.

 

Usein valitusaika on lyhyt, 30 päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että valituksen perusteet ja mahdollinen todistelu täytyy harkita ja hankkia. Valitusten tekemisessä kannattaa kääntyä ammattitaitoisen lakimiehen puoleen, jotta tyytymättömyytesi ja perusteet tulevat esitettyä asianmukaisesti. Joskus valittaminen ei pääty ensimmäiseen valitusportaaseen vaan asiaa on jatkettava aina ylimpään oikeusasteeseen.

 

Selvitämme myös mahdollisuutesi maksutomaan valitukseen ja haemme puolestasi oikeusapupäätöksen.

 

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti