Ulkomaalaisasiat

Useissa ulkomaalaisasioissa on viime kädessä kyse perustuslaissamme tai kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattujen perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräisestä toteutumisesta. Lakimiehemme pyrkivät hyödyntämään asiasi hoitamisessa mahdollisuuksien mukaan viimeisintä ja ajankohtaisinta perus- ja ihmisoikeusmyönteistä argumentaatiota innovatiivisella otteella. Seuraamme aktiivisesti tuoreinta perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvän oikeuskäytännön kehitystä.

 

Erityisosaamisemme alaan kuuluvat turvapaikka-asiat, oleskelulupa-asiat (työperäiset oleskelulupa-asiat ja perheenyhdistämisasiat), kansalaisuusasiat, lapsen huoltoon ja elatukseen sekä tapaamisoikeuteen liittyvät asiat. Hoidamme niin ikään riita- ja rikosasioita. 

 

Suomen oikeusapulainsäädännön mukaan pienituloiset tai vailla tuloja olevat voivat saada oikeudellisten asioidensa hoitamiseen oikeusapua. Tämä tarkoittaa sitä, että valtio maksaa joko kokonaan tai osittain lakimiehen palkkion. Suuri osa ulkomaalaisasioista on luonteeltaan sellaisia, joihin on mahdollista saada oikeusapua. Selvitämme puolestasi oikeutesi saada oikeusapua.

 

Lakimiehemme kokemus näkyy asiantuntemuksena ja erityisen luottamuksellisen asiakassuhteen rakentamisena. Arvostamme jokaista asiakastamme ja teemme kaikkemme, jotta hoidettavanamme olevat asiat päätyisivät asiakkaan kannalta katsottuna parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Teemme tilanteestasi laajan tilannekartoituksen, jotta kaikki asiasi hoitamisen kannalta merkitykselliset asiat tulisivat varmasti selvitetyksi.

 

Järjestämme Sinulle tarpeesi mukaan myös erilaisia laadukkaita tulkkaus- ja käännöspalveluita.

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti