Työoikeus

Hoidamme yritysten työoikeudellisia asioita pitkällä kokemuksella. Riskien hallinta ja minimointi alkaa työsopimusten/johtajasopimusten laadinnasta. Yksikin huonosti hoidettu erimielisyys työpaikalla tai työriita voi halvaannuttaa koko työyhteisön ja aiheuttaa merkittäviä menetyksiä liiketoimintaan.

 

Olemme yrityksen apuna kun erimielisyyksiä ratkotaan neuvotellen tai tuomioistuimessa. Lisäksi hoidamme yhteistoimintaneuvotteluja, työvoiman ulkoistamisia ja muita yrityksen käännekohtiin liittyviä oikeudellisia asioita.

 

Jokainen työpaikka on erilainen ja juuri siitä syystä yleispäteviä vastauksia on vaikeaa antaa. Niinpä onnistuneet ja lainmukaiset ratkaisut vaativat aina kyseiseen toimintaan perehtymistä. Pitkän kokemuksemme ansiosta otamme aina huomioon myös yrityksen henkilöstöhallintoon liittyvät asiat, koska ne ovat kiinteässä yhteydessä juridisiin ratlaisuihin.

Tarjoamme oikeudellista osaamistamme seuraavissa asioissa:
 

Työ- ja johtajasopimukset

Rekrytoinnit 

Palkkausmallit ja bonusjärjestelmät

Salassapito- ja kilpailukieltosopimukset

Työehtosopimukset ja niiden soveltaminen

Työaikaan ja vuosilomaan liittyvät asiat

Työsuojelu

Vuokratyövoiman käyttäminen

Yt-menettelyt ja henkilöstön vähentäminen

Liikkeenluovutukset

Immateriaalioikeudet 

IPR

 

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti