Kauppakirjat ja muut sopimukset

Jokainen meistä tekee päivittäin erilaisia sopimusoikeudellisia toimenpiteitä ja ne sujuvat ilman ongelmia tai jälkipuinteja. On kuitenkin hyvä kääntyä ammattitaitoisen lakimiehen puoleen silloin kun tekee hieman suurempia sopimuksia. Sopimuksilla on merkittävä juridinen vaikutus, koska se ovat sitovia ja niillä on usein pitkä oikeudellinen vaikutus. Sopimukset kannattaa aina tehdä kirjallisina vaikka suullinen sopimuskin on pätevä. Riitatilanteissa kuitenkin suullista sopimusta voi olla vaikea todentaa ellei paikalla ole ollut todistajia. 

 

Ennakoinnilla vältät turhat riidat ja epäselvyydet – esimerksiksi avioehdon, osakassopimuksen tai laadukkaan sopimuksen tekemisellä takaat, että asiat menevät riitatilanteessakin haluamallasi tavalla.

 

Tietyt sopimukset kuten asunnon kauppakirjat on aina tehtävä kirjallisesti mm. verotuksellisista syistä. Sekä osakehuoneiston että kiinteistön kauppakirjat ovat arvokkaita asiakirjoja, joiden erimielisestä tulkinnasta saattaa syntyä vaikeita riitoja.

 

Ammattitaitoiset lakimiehemme avustavat kaikkien asiakirjojen laadinnassa. Autamme myös sopimuksen tulkinnassa silloin kun erimielisyyttä on jo syntynyt. Joskus sopimus voi olla pätemätön tai toinen osapuoli on syyllistynyt sopimusrikkomukseen. Tavoitteemme on aina etsiä ratkaisua neuvotellen, mutta autamme asiakastamme hakemaan oikeuttaan tarvittaessa myös tuomioistuimesta.

 

 

 

Nimi  
Sähköposti  
Viesti